TCA là gì? Nghĩa của từ tca

TCA là gì?

TCA“Transformational Communications Architecture” trong tiếng Anh.

TCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCA“Transformational Communications Architecture”.

Transformational Communications Architecture: Kiến trúc Truyền thông Chuyển đổi.

Một số kiểu TCA viết tắt khác:

Turks and Caicos: Turks and Caicos.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của TCA

TCA có nghĩa “Transformational Communications Architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc Truyền thông Chuyển đổi”.