TCCCS là gì? Nghĩa của từ tcccs

TCCCS là gì?

TCCCS“Tactical Command, Control, and Communications System” trong tiếng Anh.

TCCCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCCCS“Tactical Command, Control, and Communications System”.

Tactical Command, Control, and Communications System: Hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TCCCS

TCCCS có nghĩa “Tactical Command, Control, and Communications System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc chiến thuật”.