TCD là gì? Nghĩa của từ tcd

TCD là gì?

TCD“Chad” trong tiếng Anh.

TCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCD“Chad”.

Chad: Chad.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của TCD

TCD có nghĩa “Chad”, dịch sang tiếng Việt là “Chad”.