TCG là gì? Nghĩa của từ tcg

TCG là gì?

TCG“Trusted Computing Group” trong tiếng Anh.

TCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCG“Trusted Computing Group”.

Trusted Computing Group: Nhóm máy tính đáng tin cậy.

Một số kiểu TCG viết tắt khác:

Türkiye Cumhuriyeti Gemisi: Türkiye Cumhuriyeti Gemisi.

Giải thích ý nghĩa của TCG

TCG có nghĩa “Trusted Computing Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm máy tính đáng tin cậy”.