TCHD là gì? Nghĩa của từ tchd

TCHD là gì?

TCHD“Truck Cargo Heavy Duty” trong tiếng Anh.

TCHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCHD“Truck Cargo Heavy Duty”.

Truck Cargo Heavy Duty: Xe tải chở hàng hạng nặng.

Giải thích ý nghĩa của TCHD

TCHD có nghĩa “Truck Cargo Heavy Duty”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tải chở hàng hạng nặng”.