TCM là gì? Nghĩa của từ tcm

TCM là gì?

TCM“Turner Classic Movies” trong tiếng Anh.

TCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCM“Turner Classic Movies”.

Turner Classic Movies: Phim cổ điển về Turner.

Giải thích ý nghĩa của TCM

TCM có nghĩa “Turner Classic Movies”, dịch sang tiếng Việt là “Phim cổ điển về Turner”.