TCS là gì? Nghĩa của từ tcs

TCS là gì?

TCS“Trịnh Công Sơn” trong tiếng Việt.

TCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCS“Trịnh Công Sơn”.

Trịnh Công Sơn.

Giải thích ý nghĩa của TCS

TCS có nghĩa “Trịnh Công Sơn” trong tiếng Việt.