TCW là gì? Nghĩa của từ tcw

TCW là gì?

TCW“Tasty Coma Wife” trong tiếng Anh.

TCW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TCW“Tasty Coma Wife”.

Tasty Coma Wife: Vợ hôn mê ngon.

Giải thích ý nghĩa của TCW

TCW có nghĩa “Tasty Coma Wife”, dịch sang tiếng Việt là “Vợ hôn mê ngon”.