TDP là gì? Nghĩa của từ tdp

TDP là gì?

TDP“Thermal Design Power” trong tiếng Anh.

TDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TDP“Thermal Design Power”.

Thermal Design Power: Nhiệt kế điện.

Một số kiểu TDP viết tắt khác:

Telugu Desam Party: Bữa tiệc Telugu Desam.

The David Project: Dự án David.

Time, Distance and Place: Thời gian, Khoảng cách và Địa điểm.

Technology Demonstration Phase: Giai đoạn trình diễn công nghệ.

Tag Distribution Protocol: Giao thức phân phối thẻ.

Thymidine diphosphate.

Technical Data Package: Gói dữ liệu kỹ thuật.

Trigeminal Deafferentation Pain: Đau do phân biệt sinh ba.

Technology Demonstration Programme: Chương trình trình diễn công nghệ.

Trade and Development Program: Chương trình Thương mại và Phát triển.

Technology Development Program: Chương trình phát triển công nghệ.

Thames Discovery Programme: Chương trình khám phá Thames.

Tuas Desalination Plant: Nhà máy khử muối Tuas.

Teledeporte.

Toyota Drivers Program: Chương trình Lái xe Toyota.

Tricare Dental Program: Chương trình Nha khoa Tricare.

Transmission Development Plan: Kế hoạch phát triển đường truyền.

Transient Data Control Program: Chương trình kiểm soát dữ liệu tạm thời.

Test Distribution Plan: Kế hoạch phân phối thử nghiệm.

Trust Distribution Procedures: Thủ tục phân phối ủy thác.

Technical Data Packages: Gói dữ liệu kỹ thuật.

Transport Decarbonisation Plan: Kế hoạch khử cacbon trong quá trình vận chuyển.

Theater Design and Production: Thiết kế và Sản xuất Nhà hát.

Time-Driven Priority: Ưu tiên theo hướng thời gian.

Tyrosyl DNA Phosphodiesterases.

Talent Development Program: Chương trình phát triển tài năng.

Transit Development Program: Chương trình phát triển quá cảnh.

Top-Down Proteomics: Proteomics từ trên xuống.

Transit Development Plan: Kế hoạch phát triển quá cảnh.

Tourism Development Project: Dự án phát triển du lịch.

Tigray Democratic Party: Đảng Dân chủ Tigray.

Talent Development Project: Dự án Phát triển Nhân tài.

Texas Democratic Party: Đảng Dân chủ Texas.

Technology Demonstration Program: Chương trình trình diễn công nghệ.

Trial Dredge Program: Chương trình nạo vét thử nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của TDP

TDP có nghĩa “Thermal Design Power”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệt kế điện”.