TERS là gì? Nghĩa của từ ters

TERS là gì?

TERS“Tactical Event Reporting System” trong tiếng Anh.

TERS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TERS“Tactical Event Reporting System”.

Tactical Event Reporting System: Hệ thống báo cáo sự kiện chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TERS

TERS có nghĩa “Tactical Event Reporting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống báo cáo sự kiện chiến thuật”.