TES là gì? Nghĩa của từ tes

TES là gì?

TES“Tactical Event System” trong tiếng Anh.

TES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TES“Tactical Event System”.

Tactical Event System: Hệ thống sự kiện chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TES

TES có nghĩa “Tactical Event System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống sự kiện chiến thuật”.