TEU là gì? Nghĩa của từ teu

TEU là gì?

TEU“Twenty-foot equivalent unit” trong tiếng Anh.

TEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TEU“Twenty-foot equivalent unit”.

Twenty-foot equivalent unit: Đơn vị tương đương 20 feet.
sức chứa hàng hóa.

Giải thích ý nghĩa của TEU

TEU có nghĩa “Twenty-foot equivalent unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị tương đương 20 feet”.