TFM là gì? Nghĩa của từ tfm

TFM là gì?

TFM“Total Fatty Matter” trong tiếng Anh.

TFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TFM“Total Fatty Matter”.

Total Fatty Matter: Tổng chất béo.
Tên phương pháp dùng để mô tả chất lượng của xà phòng.

Một số kiểu TFM viết tắt khác:

Total Focusing Method: Phương pháp lấy nét tổng thể.

Giải thích ý nghĩa của TFM

TFM có nghĩa “Total Fatty Matter”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng chất béo”.