TFR là gì? Nghĩa của từ tfr

TFR là gì?

TFR“Total Fertility Rate” trong tiếng Anh.

TFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TFR“Total Fertility Rate”.

Total Fertility Rate: Tổng tỷ lệ sinh.

Giải thích ý nghĩa của TFR

TFR có nghĩa “Total Fertility Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tỷ lệ sinh”.