TGA là gì? Nghĩa của từ tga

TGA là gì?

TGA“Tonga” trong tiếng Anh.

TGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGA“Tonga”.

Tonga: Tonga.
IOC và FIFA trigram, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của TGA

TGA có nghĩa “Tonga”, dịch sang tiếng Việt là “Tonga”.