TGO là gì? Nghĩa của từ tgo

TGO là gì?

TGO“Togo” trong tiếng Anh.

TGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGO“Togo”.

Togo: Togo.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của TGO

TGO có nghĩa “Togo”, dịch sang tiếng Việt là “Togo”.