TGU là gì? Nghĩa của từ tgu

TGU là gì?

TGU“Turbine-Generator Unit” trong tiếng Anh.

TGU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGU“Turbine-Generator Unit”.

Turbine-Generator Unit: Đơn vị tua bin-máy phát điện.

Một số kiểu TGU viết tắt khác:

Top Global University: Đại học toàn cầu hàng đầu.

Transglobal Underground: Xuyên cầu dưới lòng đất.

Trinidad Generation Unlimited: Thế hệ trinidad không giới hạn.

Tanzania Golf Union: Công đoàn gôn Tanzania.

Texas Geographical Union: Liên minh địa lý Texas.

Giải thích ý nghĩa của TGU

TGU có nghĩa “Turbine-Generator Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị tua bin-máy phát điện”.