TGV là gì? Nghĩa của từ tgv

TGV là gì?

TGV“Tanjong Golden Village” trong tiếng Anh.

TGV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TGV“Tanjong Golden Village”.

Tanjong Golden Village: Tanjong Golden Village.
chuỗi rạp chiếu phim Malaysia.

Một số kiểu TGV viết tắt khác:

Tanora malaGasy Vonona: Tanora malaGasy Vonona.
Malagasy, "Young Malagasies quyết tâm" - đảng chính trị.

Test Generation with Verification: Tạo thử nghiệm với xác minh.

Train à grande vitesse: Train à grande vitesse.
tiếng Pháp có nghĩa là "Tàu cao tốc".

Giải thích ý nghĩa của TGV

TGV có nghĩa “Tanjong Golden Village”, dịch sang tiếng Việt là “Tanjong Golden Village”.