THA là gì? Nghĩa của từ tha

THA là gì?

THA“Thailand” trong tiếng Anh.

THA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THA“Thailand”.

Thailand: Thái Lan.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu THA viết tắt khác:

Thai language: Tiếng Thái.
mã ISO 639-2: tha.

Giải thích ý nghĩa của THA

THA có nghĩa “Thailand”, dịch sang tiếng Việt là “Thái Lan”.