THAAD là gì? Nghĩa của từ thaad

THAAD là gì?

THAAD“Terminal High Altitude Area Defence” trong tiếng Anh.

THAAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THAAD“Terminal High Altitude Area Defence”.

Terminal High Altitude Area Defence: Phòng thủ khu vực độ cao nhà ga.

Giải thích ý nghĩa của THAAD

THAAD có nghĩa “Terminal High Altitude Area Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thủ khu vực độ cao nhà ga”.