THC là gì? Nghĩa của từ thc

THC là gì?

THC“Temperature and Humidity Control” trong tiếng Anh.

THC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THC“Temperature and Humidity Control”.

Temperature and Humidity Control: Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

Một số kiểu THC viết tắt khác:

Tetrahydrocannabinol.

Thorium(IV) carbide: Thori (IV) cacbua.
ThC.

Tuindorp Hustler Click: Tuindorp hối hả nhấp chuột.

Texas Historical Commission: Ủy ban lịch sử Texas.

Telehomecare.

Toronto Harbour Commission: Ủy ban Cảng Toronto.

Total Hydrocarbon: Tổng số Hydrocacbon.

Transport Holding Company: Công ty mẹ vận tải.

Thallium-Holmium-Chromium.

True Hollywood Crime: Tội ác thực sự ở Hollywood.

Thermohaline Circulation: Tuần hoàn thermohaline.

Tactical Helicopter Squadron: Phi đội trực thăng chiến thuật.

Thermal History Coating: Lớp phủ lịch sử nhiệt.

Theologische Hochschule Chur.

Trump Hotel Collection: Bộ sưu tập khách sạn Trump.

Tourist Hotel Corporation: Tổng công ty khách sạn du lịch.

Trans High Corporation: Công ty xuyên cao.

Thana Health Complex.

Tower Hamlets College: Cao đẳng Tower Hamlets.

Translational Hand Controller: Bộ điều khiển bàn tay tịnh tiến.

Traditional Historic Community: Cộng đồng lịch sử truyền thống.

Twentieth Holdings Corporation: Tập đoàn Twentieth Holdings Corporation.

Tuyamuyun Hydro Complex.

Toronto Housing Company: Công ty nhà ở Toronto.

The Humboldt Chronicles: Biên niên sử Humboldt.

Texas Hippie Coalition: Liên minh Hippie Texas.

Tennessee Historical Commission: Ủy ban lịch sử Tennessee.

Giải thích ý nghĩa của THC

THC có nghĩa “Temperature and Humidity Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm”.