THRU là gì? Nghĩa của từ thru

THRU là gì?

THRU“Through” trong tiếng Anh.

THRU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THRU“Through”.

Through: Qua, xuyên qua, băng qua, suốt.

Giải thích ý nghĩa của THRU

THRU có nghĩa “Through”, dịch sang tiếng Việt là “Qua, xuyên qua, băng qua, suốt”.