THV là gì? Nghĩa của từ thv

THV là gì?

THV“Transcatheter Heart Valves” trong tiếng Anh.

THV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng THV“Transcatheter Heart Valves”.

Transcatheter Heart Valves: Van tim máy thu.

Một số kiểu THV viết tắt khác:

Trinity House Vessel: Nhà tàu Trinity.

Tachytransmissive Harran Virus: Vi rút harran dễ lây lan.

The Horsemen's Voice: Tiếng nói của kỵ sĩ.

Giải thích ý nghĩa của THV

THV có nghĩa “Transcatheter Heart Valves”, dịch sang tiếng Việt là “Van tim máy thu”.