TI là gì? Nghĩa của từ ti

TI là gì?

TI“Tajikistan” trong tiếng Anh.

TI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TI“Tajikistan”.

Tajikistan: Tajikistan.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu TI viết tắt khác:

Thermal Imaging: Hình ảnh nhiệt.

Threat Identification: Nhận dạng mối đe dọa.

Training Instructor: Người hướng dẫn đào tạo.

Texas Instruments: Texas Instruments.

Tigrinya language: Ngôn ngữ Tigrinya.
mã ISO 639-1: ti.

Tebi: Tebi.
Ti.

Titanium: Titan.
Ti.

Giải thích ý nghĩa của TI

TI có nghĩa “Tajikistan”, dịch sang tiếng Việt là “Tajikistan”.