TIBS là gì? Nghĩa của từ tibs

TIBS là gì?

TIBS“Tactical Information Broadcast System” trong tiếng Anh.

TIBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIBS“Tactical Information Broadcast System”.

Tactical Information Broadcast System: Hệ thống truyền phát thông tin chiến thuật.

Giải thích ý nghĩa của TIBS

TIBS có nghĩa “Tactical Information Broadcast System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống truyền phát thông tin chiến thuật”.