TIMS là gì? Nghĩa của từ tims

TIMS là gì?

TIMS“Tactical Internet Management System” trong tiếng Anh.

TIMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIMS“Tactical Internet Management System”.

Tactical Internet Management System: Hệ thống quản lý Internet chiến thuật.

Một số kiểu TIMS viết tắt khác:

The Institute of Management Sciences: Viện Khoa học Quản lý.

The International Molinological Society: Hiệp hội Răng hàm mặt Quốc tế.

Thermal Infrared Multispectral Scanner: Máy quét đa tia hồng ngoại nhiệt.

Thermal Ionization Mass Spectrometry: Khối phổ ion hóa nhiệt.

Travel Information Management Services: Dịch vụ Quản lý Thông tin Du lịch.

Tuberculosis Information Management System: Hệ thống quản lý thông tin bệnh lao.

Giải thích ý nghĩa của TIMS

TIMS có nghĩa “Tactical Internet Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý Internet chiến thuật”.