TIPI là gì? Nghĩa của từ tipi

TIPI là gì?

TIPI“Tactical Information Processing and Interpretation” trong tiếng Anh.

TIPI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TIPI“Tactical Information Processing and Interpretation”.

Tactical Information Processing and Interpretation: Xử lý và diễn giải thông tin chiến thuật.
Thuật ngữ sử dụng trong quân đội.

Một số kiểu TIPI viết tắt khác:

Tepee.
Tên một loại lều hình nón.

Ten-Item Personality Inventory: Bản kiểm kê tính cách mười mục.

Giải thích ý nghĩa của TIPI

TIPI có nghĩa “Tactical Information Processing and Interpretation”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý và diễn giải thông tin chiến thuật”.