TJK là gì? Nghĩa của từ tjk

TJK là gì?

TJK“Tajikistan” trong tiếng Anh.

TJK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TJK“Tajikistan”.

Tajikistan: Tajikistan.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của TJK

TJK có nghĩa “Tajikistan”, dịch sang tiếng Việt là “Tajikistan”.