TJS là gì? Nghĩa của từ tjs

TJS là gì?

TJS“Tajik somoni” trong tiếng Anh.

TJS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TJS“Tajik somoni”.

Tajik somoni: Tajik somoni.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của TJS

TJS có nghĩa “Tajik somoni”, dịch sang tiếng Việt là “Tajik somoni”.