TK là gì? Nghĩa của từ tk

TK là gì?

TK“Tài khoản” trong tiếng Việt, “Terakelvin-Tokelau” trong tiếng Anh.

TK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TK“Tài khoản”, “Terakelvin-Tokelau”.

Tài khoản.

Terakelvin-Tokelau: Terakelvin-Tokelau.
mã ISO 3166.

Một số kiểu TK viết tắt khác:

Turkmen language: Ngôn ngữ Turkmen.
mã ISO 639-1: tk.

Thiết kế.

Giải thích ý nghĩa của TK

VIỆT NGỮ.

TK có nghĩa “Tài khoản” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TK có nghĩa “Terakelvin-Tokelau”, dịch sang tiếng Việt là “Terakelvin-Tokelau”.