TKM là gì? Nghĩa của từ tkm

TKM là gì?

TKM“Tài Khoản Mới” trong tiếng Việt, “Tonne-kilometre” trong tiếng Anh.

TKM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TKM“Tài Khoản Mới”, “Tonne-kilometre”.

Tài Khoản Mới.

Tonne-kilometre: Tấn-ki-lô-mét.
Tên của đơn vị đo lường được sử dụng trong giao thông vận tải.

Một số kiểu TKM viết tắt khác:

Turkmenistan.
Tên của một quốc gia tại Trung Á. Mã ISO 3166.

te quiero mucho: Tôi yêu bạn rất nhiều.
Cụm từ này là tiếng Tây Ban Nha, với "quiero" thường được viết thành "kiero" và từ tkm cũng bắt nguồn bởi cách viết ấy.

Giải thích ý nghĩa của TKM

VIỆT NGỮ.

TKM có nghĩa “Tài Khoản Mới” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

TKM có nghĩa “Tonne-kilometre”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn-ki-lô-mét”.