TKS là gì? Nghĩa của từ tks

TKS là gì?

TKS“Thanks” trong tiếng Anh.

TKS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TKS“Thanks”.

Thanks: Cảm ơn.

Một số kiểu TKS viết tắt khác:

Timekeeping system: Hệ thống chấm công.

Triveni Kala Sangam.

TESS-Keck Survey: Khảo sát TESS-Keck.

Tucana Knowledge Server: Máy chủ kiến ​​thức Tucana.

Giải thích ý nghĩa của TKS

TKS có nghĩa “Thanks”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm ơn”.