TLB là gì? Nghĩa của từ tlb

TLB là gì?

TLB“Translation Lookaside Buffer” trong tiếng Anh.

TLB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TLB“Translation Lookaside Buffer”.

Translation Lookaside Buffer: Bản dịch Lookaside Buffer.

Một số kiểu TLB viết tắt khác:

The Living Bible: Kinh thánh sống.

Type library: Gõ thư viện.

Tractor-Loader Backhoe: Máy kéo-xúc lật.

Top Level Budget: Ngân sách cấp cao nhất.

Turcicum Leaf Blight: Turcicum lá bạc lá.

The London Bus: Xe buýt Luân Đôn.

Giải thích ý nghĩa của TLB

TLB có nghĩa “Translation Lookaside Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Bản dịch Lookaside Buffer”.