TLQ là gì? Nghĩa của từ tlq

TLQ là gì?

TLQ“Taloo railway station” trong tiếng Anh.

TLQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TLQ“Taloo railway station”.

Taloo railway station: Ga xe lửa Taloo.

Giải thích ý nghĩa của TLQ

TLQ có nghĩa “Taloo railway station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga xe lửa Taloo”.