TNC là gì? Nghĩa của từ tnc

TNC là gì?

TNC“Transnational Corporation” trong tiếng Anh.

TNC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TNC“Transnational Corporation”.

Transnational Corporation: Tập đoàn đa quốc gia.
Một doanh nghiệp tham gia vào quy trình sản xuất, mua bán, trao đổi giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau.

Một số kiểu TNC viết tắt khác:

Terminal Node Controller: Bộ điều khiển nút đầu cuối.

Transportation Network Company: Công ty mạng lưới vận tải.

Trusted Network Connect: Kết nối mạng tin cậy.

Triangular Network Coding: Mã hóa mạng tam giác.

Giải thích ý nghĩa của TNC

TNC có nghĩa “Transnational Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn đa quốc gia”.