TRB là gì? Nghĩa của từ trb

TRB là gì?

TRB“Terminating Reliable Broadcast” trong tiếng Anh.

TRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TRB“Terminating Reliable Broadcast”.

Terminating Reliable Broadcast: Chấm dứt phát sóng đáng tin cậy.

Một số kiểu TRB viết tắt khác:

Tom Robinson Band: Ban nhạc Tom Robinson.

Transportation Research Board: Ban nghiên cứu giao thông vận tải.

Tobacco Rd Band: Ban nhạc Tobacco Rd.

Toll Regulatory Board: Ban điều tiết thu phí.

The Road Back: Con đường trở lại.

Telecommunications Regulatory Board: Ban điều tiết viễn thông.

Transportation Research Board's: Ban nghiên cứu giao thông vận tải của.

Tap, rack, bang: Nhấn, giá đỡ, tiếng nổ.

Theatre Reserve Battalion: Tiểu đoàn Dự bị Nhà hát.

Tuition Revenue Bond: Trái phiếu doanh thu học phí.

Tailor Rolled Blanks: Thợ may cán trống.

Tobacco Research Board: Ban nghiên cứu thuốc lá.

The Royal Bank: Ngân hàng Hoàng gia.

Traders Royal Bank: Thương nhân Ngân hàng Hoàng gia.

The Res Banner: Biểu ngữ Res.

Train Register Book: Sổ đăng ký tàu hỏa.

Giải thích ý nghĩa của TRB

TRB có nghĩa “Terminating Reliable Broadcast”, dịch sang tiếng Việt là “Chấm dứt phát sóng đáng tin cậy”.