TTH là gì? Nghĩa của từ tth

TTH là gì?

TTH“Thừa Thiên Huế” trong tiếng Việt.

TTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTH“Thừa Thiên Huế”.

Thừa Thiên Huế.

Giải thích ý nghĩa của TTH

TTH có nghĩa “Thừa Thiên Huế” trong tiếng Việt.