TTQL là gì? Nghĩa của từ ttql

TTQL là gì?

TTQL“Tương tác qua lại” trong tiếng Việt.

TTQL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TTQL“Tương tác qua lại”.

Tương tác qua lại.
Hình thức kêu gọi tương tác giữa những người sử dụng mạng xã hội.

Một số kiểu TTQL viết tắt khác:

Thông tin quản lý.

Trung tâm quản lý.

Giải thích ý nghĩa của TTQL

TTQL có nghĩa “Tương tác qua lại” trong tiếng Việt.

Từ này xuất hiện phổ biến trên facebook, trong nhiều bài đăng và các bình luận. Chính xác mà nói, đây cũng là một dạng kêu gọi lượt tương tác giữa những người dùng với nhau.

Đôi khi, nó được viết dưới dạng hashtag #ttql. Khi ai đó viết từ này, thì họ mong muốn rằng sẽ nhận được lượt tương tác (bình luận, thích) từ người khác. Đồng thời, chính bản thân họ cũng sẽ có các hành động đáp trả tương tự với những người đã giúp họ.