TVO là gì? Nghĩa của từ tvo

TVO là gì?

TVO“Total Value of Ownership” trong tiếng Anh.

TVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TVO“Total Value of Ownership”.

Total Value of Ownership: Tổng giá trị sở hữu.

Một số kiểu TVO viết tắt khác:

Teollisuuden Voima Oyj.

TVOntario.

Tractor Vaporising Oil: Dầu bốc hơi máy kéo.

TV Osaka.

TV Ontario.

Theatre Versus Oppression: Nhà hát so với áp chế.

Tractor Vaporizing Oil: Dầu bốc hơi máy kéo.

Giải thích ý nghĩa của TVO

TVO có nghĩa “Total Value of Ownership”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng giá trị sở hữu”.