TYC là gì? Nghĩa của từ tyc

TYC là gì?

TYC“Theo yêu cầu” trong tiếng Việt, “Texas Youth Commission” trong tiếng Anh.

TYC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TYC“Theo yêu cầu”, “Texas Youth Commission”.

Theo yêu cầu.

Texas Youth Commission: Ủy ban Thanh niên Texas (Hoa Kỳ).

Một số kiểu TYC viết tắt khác:

Tyrocoin.

Teaching Young Children: Dạy trẻ nhỏ.

Tibetan Youth Congress: Đại hội Thanh niên Tây Tạng.

Thomas Young Centre: Trung tâm Thomas Young (Luân Đôn, vương quốc Anh).

Trace Your Claim: Theo dõi yêu cầu của bạn.

Giải thích ý nghĩa của TYC

VIỆT NGỮ.

TYC có nghĩa “Theo yêu cầu” trong tiếng Việt.

Từ này thường hay xuất hiện trên mạng xã hội facebook, nó như một hình thức kêu gọi để tăng lượt tương tác giữa người dùng với nhau.

NGOẠI NGỮ.

TYC có nghĩa “Texas Youth Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Thanh niên Texas (Hoa Kỳ)”.