TZC là gì? Nghĩa của từ tzc

TZC là gì?

TZC“Tetrazolium chloride” trong tiếng Anh.

TZC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng TZC“Tetrazolium chloride”.

Tetrazolium chloride: Tetrazolium clorua.

Giải thích ý nghĩa của TZC

TZC có nghĩa “Tetrazolium chloride”, dịch sang tiếng Việt là “Tetrazolium clorua”.