UAAG là gì? Nghĩa của từ uaag

UAAG là gì?

UAAG“User Agent Accessibility Guidelines” trong tiếng Anh.

UAAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UAAG“User Agent Accessibility Guidelines”.

User Agent Accessibility Guidelines: Nguyên tắc về khả năng tiếp cận tác nhân người dùng.

Giải thích ý nghĩa của UAAG

UAAG có nghĩa “User Agent Accessibility Guidelines”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc về khả năng tiếp cận tác nhân người dùng”.