UB là gì? Nghĩa của từ ub

UB là gì?

UB“Utilization Behavior” trong tiếng Anh.

UB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UB“Utilization Behavior”.

Utilization Behavior: Hành vi sử dụng.

Một số kiểu UB viết tắt khác:

University at Buffalo: Đại học ở Buffalo.

University of Bridgeport: Đại học Bridgeport.

United Biscuits.

University of the Bahamas: Đại học Bahamas.

University of Bucharest: Đại học Bucharest.

Universal Beam: Chùm phổ quát.

University of Bohol: Đại học Bohol.

University of Burundi: Đại học Burundi.

Undefined Behavior: Hành vi không xác định.

Union Board: Ban công đoàn.

Uttar Bharat.

University of Balochistan: Đại học Balochistan.

University of Barcelona: Đại học Barcelona.

University of Baltimore: Đại học Baltimore.

United Breweries: Nhà máy bia United.

University of Buckingham: Đại học Buckingham.

University of Buea: Đại học Buea.

University of Bahrain: Đại học Bahrain.

UltraBoyz.

Urolithin B.

Unemployment Benefit: Trợ cấp thất nghiệp.

Urbe Bikini.

University of Batangas: Đại học Batangas.

University of Botswana: Đại học Botswana.

University of Baguio: Đại học Baguio.

Usage Based: Dựa trên cách sử dụng.

Upward Bound: Giới hạn hướng lên.

University of Bergen: Đại học Bergen.

Upper Bound: Giới hạn trên.

University of Bagamoyo: Đại học Bagamoyo.

University of Buffalo: Đại học Buffalo.

Ungermann-Bass.

Universal Brotherhood: Tình anh em phổ quát.

Ubiquitin.
Ub.

University of Belgrano: Đại học Belgrano.

University of Bandundu: Đại học Bandundu.

Balearic Union: Công đoàn Balearic.

Giải thích ý nghĩa của UB

UB có nghĩa “Utilization Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Hành vi sử dụng”.