UBTVQH là gì? Nghĩa của từ ubtvqh

UBTVQH là gì?

UBTVQH“Ủy ban thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.

UBTVQH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UBTVQH“Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Giải thích ý nghĩa của UBTVQH

UBTVQH có nghĩa “Ủy ban thường vụ Quốc hội” trong tiếng Việt.