UEFA là gì? Nghĩa của từ uefa

UEFA là gì?

UEFA“Union of European Football Associations” trong tiếng Anh.

UEFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UEFA“Union of European Football Associations”.

Union of European Football Associations: Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của UEFA

UEFA có nghĩa “Union of European Football Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá châu Âu”.