UFC là gì? Nghĩa của từ ufc

UFC là gì?

UFC“Ultimate Fighting Championship” trong tiếng Anh.

UFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UFC“Ultimate Fighting Championship”.

Ultimate Fighting Championship: Giải vô địch chiến đấu cuối cùng.

Giải thích ý nghĩa của UFC

UFC có nghĩa “Ultimate Fighting Championship”, dịch sang tiếng Việt là “Giải vô địch chiến đấu cuối cùng”.