UG là gì? Nghĩa của từ ug

UG là gì?

UG“Undergraduate” trong tiếng Anh.

UG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UG“Undergraduate”.

Undergraduate: Chưa tốt nghiệp.

Một số kiểu UG viết tắt khác:

Uganda.
ISO 3166 và mã quốc gia FIPS 10-4.

Uyghur language: Ngôn ngữ Uyghur.
Mã ISO 639-1: ug.

Underground: Thế giới ngầm.
Thường dùng để nói đến dòng "nhạc ngầm" và không chính thống, ví dụ như nhạc rap chẳng hạn.

User Guide: Hướng dẫn sử dụng.

Utility Graph: Biểu đồ tiện ích.

Giải thích ý nghĩa của UG

UG có nghĩa “Undergraduate”, dịch sang tiếng Việt là “Chưa tốt nghiệp”.