UGA là gì? Nghĩa của từ uga

UGA là gì?

UGA“Uganda” trong tiếng Anh.

UGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UGA“Uganda”.

Uganda: Uganda.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của UGA

UGA có nghĩa “Uganda”, dịch sang tiếng Việt là “Uganda”.