UGX là gì? Nghĩa của từ ugx

UGX là gì?

UGX“Ugandan shilling” trong tiếng Anh.

UGX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UGX“Ugandan shilling”.

Ugandan shilling: Đồng shilling của Uganda.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của UGX

UGX có nghĩa “Ugandan shilling”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng shilling của Uganda”.