UHF là gì? Nghĩa của từ uhf

UHF là gì?

UHF“Ultra High Frequency” trong tiếng Anh.

UHF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng UHF“Ultra High Frequency”.

Ultra High Frequency: Tần số cực cao.

Giải thích ý nghĩa của UHF

UHF có nghĩa “Ultra High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cực cao”.